De vorm van de letters wordt bepaald door de inhoud van de woorden en door de steen.

Het uittekenen ervan gebeurt met veel zorg. Een met de hand gehouwen letter krijgt inhoud door de speling van licht en schaduw en geen letter is exact hetzelfde.

De techniek van het letterkappen is verscheiden:

Letters kunnen in de steen gehouwen worden of bovenliggend zijn (steen rondom de letters wordt weggehouwen).

Het letterhouwen kan toegepast worden voor zowel nieuwe letters als voor het herkappen van bestaande letters.

Het cliënteel voor het letterkappen kunnen zowel particulieren, professionelen als overheidsinstanties zijn. Elke opdracht is bijzonder en wordt steeds persoonlijk met de opdrachtgever overlegd. Steensoort, lettertype, het al dan niet inschilderen van de letters, het gebruik van bladgoud,… worden besproken.

Cruyssaert Natuursteen wordt ingeschakeld door overheden, kerkbesturen, verenigingen, professionelen en particulieren. De werken gebeuren ter plaatse in musea, kerken, de publieke ruimte of in het restauratieatelier.

Gespecialiseerde ambacht en een unieke knowhow, die het meesterschap van de voorbije generaties weet te combineren met de meest recente technieken.